داستان نویسی امدادی

"دو امدادی" را در مسابقات المپیک دیده اید؟  اگر ندیده اید این فیلم  را ملاحظه کنید. داستان نویسی امدادی هم شبیه دو امدادی می باشد. بدین صورت که ابتدا موضوعی یا پاراگرافی از یک داستان مطرح می شود. کاربران آن را خوانده و هر کدام آن را به اندازه حداکثر 8 خط (200 کلمه) آنرا ادامه می دهد و نفر بعدی، داستان، را از جایی که نفر قبلی داستان را پیش برده است، داستان را ادامه می دهد و به همین ترتیب نفر بعدی، تا اینکه نفر 5 ام به بعد می تواند داستان را ببندد و پایان آنرا را ترسیم نماید.

قوانین و مقررات:
1- در هر زمان فقط یک داستان برای ادامه و نوشتن باز می باشد.
2- یک نفر نمی تواند بصورت پشت سر هم دو پست داشته باشد.
3- مطالب نا مربوط حذف خواهند شد.
4- داستان های به پایان رسیده در سایت منتشر خواهند شد.
5- گفتگوی دو نفره و نقد در گروه "داستان نویسی امدادی" نخواهیم داشت.
My title page contents