۱۳۹۶-۰۶-۱۱

راز هستی

اسم من هستی است. من با زامبی های زیادی جنگیده ام. من اسم مشکلات زندگی ام را گذاشته ام زامبی؛ چرا که وقتی از شر یکی […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۰

سایه ای که صاحبش گم شد

  “… و سوختگی آفتاب، به او صورتی شبیه گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره، به ساحل دنجی رفتیم که در میان […]
My title page contents