۱۳۹۶-۰۵-۲۱

انتظار ناتمام

صدای بسته شدن پنجره به او را از خواب پراند. شهاب با کلافگی ناسزایی نثار پنجره کرد. کمی در رختخوابش جا به جا شد خوابش پریده […]
My title page contents