درباره ما

سلام

ما به دلیل علاقه به دنیای داستان، سینما و تئاتر قصه گو، اقدام به تاسیس این سایت نموده ایم.

رسالت اصلی ما از ایجاد این سایت، تحریک کردن افراد به ایجاد خلاقیت در داستان سرایی است.

بذارید اینطوری براتون بگم که در کشور ما هزاران کتاب، شاعر، نویسنده، نقاش و کارگردان وجود داره که به طور حرفه ای به کار خودشون مشغولند اما خلاقیتی اساسی در کارهایشان مشاهده نمی کنیم. و به قولی اکثریت این عزیزان دچار تکرار شده اند و این تکرار ملال آور است و جامعه را دچار روزمره گی کرده است.

هدف ما ایجاد حرفه ای گری نیست بلکه به دنبال خلاقیت هستیم و دنیاهای نو. شعار ما این است: "خلاقیت حرفه ای ها را دور شما جمع خواهد کرد."

امیدواریم از رهگذر این سایت، استعداد های زیادی کشف شوند و ما بدون اینکه افراد را گرفتار هزینه های آموزش و کلاس رفتن، چاپ، رفت و آمد کنیم؛ استعدادشان را تقویت کرده و به دیگران نشان دهیم.

همچنین امیدواریم خلاقیتی که در اینجا زاییده می شود دستمایه بهره برداری دست اندرکاران هنری کشور، مسئولان و کارگردانان و نویسندگان شود و از ایده های مطرح شده در این سایت برای گسترش خلاقیت در کارها استفاده کنند و همچنین نویسندگان این سایت بتوانند با معرفی کار خود به جامعه، آماده شروع دوران حرفه ای شوند.

لوگوی ما

My title page contents