۱۳۹۶-۰۶-۱۱

راز هستی

اسم من هستی است. من با زامبی های زیادی جنگیده ام. من اسم مشکلات زندگی ام را گذاشته ام زامبی؛ چرا که وقتی از شر یکی […]
My title page contents