۱۳۹۶-۰۵-۳۱

دستور، دستور است.

نویسنده : مریم آب سالان زاده _ دعوا احتمالا سر هیچ شروع شده بود . طرفین دعوا هم مشخص نیستند،یعنی شاهدی وجود ندارد تا مظنونی را […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۱

انتظار ناتمام

صدای بسته شدن پنجره به او را از خواب پراند. شهاب با کلافگی ناسزایی نثار پنجره کرد. کمی در رختخوابش جا به جا شد خوابش پریده […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۰

سایه ای که صاحبش گم شد

  “… و سوختگی آفتاب، به او صورتی شبیه گل داده بود. اتوبوسی گرفتیم و به چند کیلومتری الجزیره، به ساحل دنجی رفتیم که در میان […]
My title page contents